Bunama (Demans)

Sıklıkla unutkanlıkla özdeşleştirilmekte olan Alzheimer hastalığı , “bunama” olarak adlandırılan demansın en sık görülen nedenidir....

Epilepsi

Epilepsi (Sara hastalığı), yineleyen nöbetler ile karakterize ve sıklıkla geçici bilinç kayıplarına neden olan, beyindeki hücrelerin...

Başağrısı

Yaşamının herhangi bir döneminde başağrısı olmayan insan yok gibidir. İnsanların yaklaşık %80’ninde zaman zaman ilaç almayı gerektiren...

Nörolojik Hastalıklar ve Depresyon

Ruhsal durumdaki değişiklikler nörolojik bozuklukların büyük bölümünde klinik tablonun bir parçasıdır. Hastanın ruhsal durumu nörolojik...