• Prof. Dr. Zerrin Pelin

Başağrısı

Yaşamının herhangi bir döneminde başağrısı olmayan insan yok gibidir.

İnsanların yaklaşık %80’ninde zaman zaman ilaç almayı gerektiren başağrıları olur. Başağrısı olan kişilerin ancak %10-15’inde başağrısı kişiyi günlük yaşam aktivitelerinden alıkoyacak derecede şiddetlidir. Başağrısı nedeniyle hekime başvuran hastaların ancak %5-7’sinde başağrısına yol açan kafa içi yer kaplayan tümörler, beyin damar hastalığı (beyin kanaması, beyin damarı tıkanıklığı), beyin veya yüz yapılarında iltihap hali gibi yapısal bir bozukluk vardır. Bu grubun dışında kalan hastalarda ağrının tipini ancak hastadan aldığımız bilgilere dayanarak teşhis edebiliriz. Bu ağrı tipleri migren tipi, gerilim tipi, küme tipi ve kronik günlük başağrısı şeklinde ayrılabilir.


Migren

Kadınlarda daha sık görülmekle bilikte kadın erkek oranı 2/1 olarak verilebilir.Nöbetler halinde gelen, saatlerce bazen günlerce süren, hastayı işinden alıkoyan, bulantı bazen kusma yapan, ışıktan ve sesten rahatsızlığa yol açan, başın bir yarısını tutan, zonklayıcı, şiddetli başağrısıdır. Bazı hastalarda ağrı öncesi aura adı verilen gözlerde ışık çakması, görüntüde bulanıklık ortaya çıkabilir.


Gerilim Başağrısı

Başın tümünü tutar. Genellikle enseden başlayıp gözlerin üzerinde ağırlık hissine yol açan bir ağrıdır. Stres, uzun süre açık ve uykusuzluk bu tür başağrılarını arttırabilir. Bulantı, kusma bu ağrılara eşlik etmez. 5-10 dakika kadar kısa olduğu gibi günlerce de sürebilir. Ataklar şeklinde tekrarlar veya hiç geçmez, devamlıdır. Yıllarca ve sık başağrısı olan insanları % 60’ında gerilim başağrısı vardır.


Küme Başağrısı

Sıklıkla bir saat civarında süren, günde bir ya da birkaç kere gelen, bir taraf göz , alın ve şakakta yerleşik, ani başlayıp, ani sona eren şiddetli başağrısı ile karakterizedir. Başağrısına gözde kanlanma, gözyaşı akması, burun akması, burunda şişme, alın ve yüzde terleme, göz kapağı şişmesi, göz kapağı düşmesi ve o taraf göz bebeğinde küçülme gibi belirtiler eşlik eder. Ağrı günde birkaç kere veya gün aşırı sıklığında gelir ve genellikle aynı saatlerde, çoğunlukla geceleri ortaya çıkar. Bu tür ağrı nöbetleri haftalar ya da aylar boyu sürdükten sonra kendiliğinden kaybolur. Fakat yılda bir iki kere veya birkaç yılda bir benzer ağrılı dönemler yine ortaya çıkar.


Kronik günlük başağrısı

Hastalarda yıllardan beri her gün gelen, sabahtan akşama kadar devam eden, zaman zaman hastayı yatıracak kadar şiddetlenen sürekli başağrısı vardır. Hastaların çoğunda başlangıçta migren, bir kısmında da gerilim tipi başağrısı bulunur. Bunlar giderek sıklaşır ve her gün gelen başağrısına dönüşür. Kronik günlük başağrısı olan hastaların çoğunda ağrı kesici aşırı kullanımı mevcuttur. Ağrı kesciler çok kısa süreli olarak ağrıyı hafifletir, ancak geçirmez. Buna rağmen hastalar ağrı kesici ilaç kullanmaya devam ederler. Bu tür ağrıların tedavisinde ağrı kesici kullanımının engellenerek, ağrının ortaya çıkmasını engelleyen uzun süreli tedaviler gerekir.


511 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Sıklıkla unutkanlıkla özdeşleştirilmekte olan Alzheimer hastalığı , “bunama” olarak adlandırılan demansın en sık görülen nedenidir. Alzheimer hastalığı, unutkanlık, yargılama, öğrenme, konuşma ve günl

Epilepsi (Sara hastalığı), yineleyen nöbetler ile karakterize ve sıklıkla geçici bilinç kayıplarına neden olan, beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak

Ruhsal durumdaki değişiklikler nörolojik bozuklukların büyük bölümünde klinik tablonun bir parçasıdır. Hastanın ruhsal durumu nörolojik hastalığın seyrini etkiler ve hastanın hastalığını yaşama ve baş