• Prof. Dr. Zerrin Pelin

Bunama (Demans)

Sıklıkla unutkanlıkla özdeşleştirilmekte olan Alzheimer hastalığı , “bunama” olarak adlandırılan demansın en sık görülen nedenidir. Alzheimer hastalığı, unutkanlık, yargılama, öğrenme, konuşma ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürme yeteneklerinde zamana bağımlı olarak yıkıma neden olan ve beraberinde davranış değişikliklerinin ortaya çıktığı ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Yaşla birlikte görülme sıklığı artmaktadır. Genellikle 50 yaşın üzerinde başlamakta ve 65 yaşın üzerinde sıklığı giderek artmaktadır.Demansın en sık görülen nedeni Alzheimer hastalığı olmasına rağmen her demans hastası Alzheimer hastası olarak değerlendirilmemelidir. Bunamaya yol açan tedavi edilebilir hastalıkların (tiroid fonksiyon bozuklukları, B12 vitamini eksikliği gibi) araştırılması, damarsal sorunlara bağlı bunama tipinin Alzheimer hastalığından ayrılıp tedavilerin buna gore düzenlenmesi gereklidir.

Alzheimer hastalığında hastalık genellikle unutkanlıkla başlamaktadır. Bu unutkanlık genellikle yeni yaşanan olayların daha kolay unutulması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Hastalık ilerledikçe Alzheimer hastalarının etrafa ilgisi azalmakta, cisimleri ve yüzleri tanımakta güçlük çektikleri için TV seyretmek, gazete okumak ve evdeki kişilerle sohbet etmek yerine bütün günlerini oturarak geçirmeyi tercih edebilmektedirler. Hastalarda sık görülen belirtilerden biri de kolay sinirlenme, aşırı kuşkuculuk, depresyon gibi davranış değişiklikleridir. Hastalığın ileri dönemlerinde ise hastaya sürekli bakım gerekmekte, hastanın günlük bakımı ancak bir başkası tarafından sağlanabilmektedir.

Hastalığın tedavisi planlanırken hem hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, hem de ortaya çıkan psikiyatrik belirtilerin (saldırganlık, kuşkuculuk gibi) ortadan kaldırılması esas alınmaktadır.

0 görüntüleme

© 2018 Somnus