• Prof. Dr. Zerrin Pelin

Epilepsi

Epilepsi (Sara hastalığı), yineleyen nöbetler ile karakterize ve sıklıkla geçici bilinç kayıplarına neden olan, beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Nöbetler çok farklı şekilde ortaya çıkabilirler. Bazı nöbetlerden önce bir koku hissi gibi olağandışı bir algılama yaşanırken, bazı nöbetlerde kişi yere düşebilir veya ağzı köpürebilir. Bazen de dalma nöbetleri denilen kişinin gözlerini bir noktaya dikmesi ve donuklaşması gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Epilepsi, yaklaşık 100 kişide bir oranında görülebilen bir hastalıktır.Hastaların yaklaşık yarısında belirli bir neden bulunamaz. Belli bir grup hastada ise; gebelikte olabilen beyin gelişme problemleri, doğum sırasındaki nedenler, menenjit, beyin enfeksiyonu, beyin tümörleri, zehirlenmeler veya ciddi baş yaralanmaları epileptik nöbetlere yol açabilir. Nöbetin nedeni tümör yada başka bir hastalık değilse, epilepsinin ilerlemesi söz konusu değildir, bazen yaşla birlikte nöbet sıklığı da azalabilir.

Epilepsi nöbetleri, çoğu zaman insana çok uzun sürüyor gibi gelse de 1-3 dakika içinde kasılmalar biter ve hastalar belli bir süre sonra nöbet öncesindeki normal aktivitelerini sürdürebilirler.

Epilepsi tanısında en önemli nokta; nöbetler hakkında verilen bilgidir. Özellikle nöbeti gören kişinin doktor tarafından dinlenmesi gerekir. Genel fizik ve nörolojik muayene yapıldıktan sonra başvurulacak ilk laboratuar inceleme aracı; elektroensefalografi (EEG) dir. Bu tetkik, saçlı deriye elektrotlar yapıştırılarak beyin dalgalarının kaydedildiği bir yöntemdir. Epilepsi hastalığı tanısının konulmasında en önemli tetkiktir. Uyanıklık döneminde ve gerektiğinde uykuda yapılan EEG çekimleriyle nöbetlerin hangi beyin bölgesinin anormal elektriksel aktivitesinden kaynaklandığı tespit edilir. Bu epilepsi hastaları için tedavinin belirlenmesinde gerekli çok önemli bir bilgidir. Bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) ve magnetik rezonans incelemesi (MRI) epilepsi nöbetlerine neden olan olayların ortaya konmasında yardımcı olabilir.


16.319 görüntüleme2 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Sıklıkla unutkanlıkla özdeşleştirilmekte olan Alzheimer hastalığı , “bunama” olarak adlandırılan demansın en sık görülen nedenidir. Alzheimer hastalığı, unutkanlık, yargılama, öğrenme, konuşma ve günl

Yaşamının herhangi bir döneminde başağrısı olmayan insan yok gibidir. İnsanların yaklaşık %80’ninde zaman zaman ilaç almayı gerektiren başağrıları olur. Başağrısı olan kişilerin ancak %10-15’inde başa

Ruhsal durumdaki değişiklikler nörolojik bozuklukların büyük bölümünde klinik tablonun bir parçasıdır. Hastanın ruhsal durumu nörolojik hastalığın seyrini etkiler ve hastanın hastalığını yaşama ve baş