Zerrin

Pelin

Nöroloji Profesörü, Uyku Uzmanı

1970, Ankara doğumlu olan Prof. Dr.. Zerrin Pelin, 1987 yılında İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi’ne girdi.

1994 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda nöroloji İhtisasına başladı.

1997 yılında Stanford Üniversitesi Uyku Bozuklukları laboratuarı’na eğitim görmek üzere gitti ve Narkolepsi-Katolepsi Sendromu ile ilgili uluslararası bir araştırmaya katkıda bulundu.

1999 yılında nöroloji uzmanı olarak mezun oldu ve 2002 yılına kadar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uyku Bozuklukları Birimi’nde çalıştı.

2006 yılında Doçentlik unvanını aldı.

2011 yılında Profesörlük ünvanını alan Prof.Dr.Zerrin Pelin'in bir çok yerli ve yabancı yanını bulunmaktadır.

Projelerde Yaptığı Görevler

Effects of 48 Hours Sleep Deprivation on Human Immune Profile, 2001 yılındaki Uluslarası yayına dönük çalışmaları programı kapsamında proje desteği, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Zerrin Pelin, Ö-923/17012001, 2001.

Clinical Aspects of Narcolepsy-Cataplexy Across Ethnic Groups, National Institute of Health grant destekleri, Zerrin Pelin, Proje Türkiye Yöneticisi, NS23724, NS 33797 ve HL59601, 2001.

İdari Görevler

Türk Uyku Araştırmaları Derneği yönetim kurulu üyeliği, 1998-2000.

15th Congress of the European Sleep Research Society, Kongre düzenleme kurulu üyeliği, 2000.

Uyku Derneği (UYKUDER) kurucu üyeliği (2006).

Türk Toraks Derneği, Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu, Bilimsel kurul üyeliği (21-22 Mart 2008)

Uyku Derneği, Birinci Uyku Bozuklukları Kongresi, kongre düzenleme kurulu üyeliği (2008).

Türk Toraks Derneği, Uyku Bozuklukları Merkezi Kursu, Bilimsel kurul üyeliği (20-21 Mart 2009)

Uyku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2009- halen devam ediyor).

Uyku Derneği, İkinci Uyku Bozukluklar Kongresi, kongre düzenleme kurulu üyeliği (2010)

Uyku Derneği, 3. Polisomnografi Sertifika Programı, Kurs Başkanı. (26-27.11.2010, İstanbul)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Tabibler Birliği
Türk Nöroloji Derneği

Türk Uyku Araştırmaları Derneği

European Sleep Research Society

Uyku Derneği

Ödüller

Yaptığı uluslararası yayınlarla Türk bilimine katkıları nedeniyle İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından Başarılı Araştırıcı Belgesi (1998).

6. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, “ Prof.Dr. İsmet Karacan Yabancı Dergilerde Yayınlanmış Yayın Ödülü ” (2004).

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Pelin, Z., C. Guilleminault, N. Risch, F.C. Grumet, US Modafinil in Narcolepsy Multicenter Study Group ve E. Mignot, “HLA-DQB1*O602 Homozygocity Increases Relative Risk for Narcolepsy But not Disease Severity in Two Ethnic Groups,” Tissue Antigens, 51(1), 96-100 (1998).

A2. Öztürk, L., Z. Pelin, D. Karadeniz, H. Kaynak, L. Çakar ve E. Gözükırmızı, “ Effects of 48 Hours Sleep Deprivation on Human Immune Profile,” Sleep Res Online, 2(4), 107-111 (1999).

A3. Okun, M.L., L. Lin, Z. Pelin, S. Hong ve E. Mignot, “ Clinical Aspects of Narcolepsy-Cataplexy Across Ethnic Groups,” Sleep, 25(1), 27-35 (2002).
Bu çalışma çok merkezli bir çalışma olup, çalışmanın Türkiye ayağı Zerrin Pelin tarafından yürütülmüştür.
A4. Guilleminault, C., D. Poyares, L. Palombini, U. Koester, Z. Pelin ve J. Black, “Variability of Respiratory Effort in Relation to sleep Stages in Normal Controls and Upper Airway Resistance Syndrome Patients,” Sleep Med, 2, 397-406 (2001).
A5. Pelin, Z., M. Bozluolcay, D. Kaynak ve H. Kaynak, “ Childhood Onset Narcolepsy-Cataplexy Syndrome in Turkey: Clinical and Genetic Study,” Turk J Pediatr, 44(4), 321-325 (2002).
A6. Bozluolcay, M., B. İnce, Y. Çelik, H. Harmancı, B. İlerigelen, Z. Pelin, “ Electrocardiographic Findings and Prognosis in Ischemic Stroke,” Neurology India, 51(4), 500-502 (2003).

A7. Öztürk, L., B. Mansour, Z. Pelin, F. Çelikoğlu ve N. Gökhan, “ Adaptation to Nocturnal Intermittent Hypoxia in Sleep Disordered Breathing: 2,3 Diphosphoglycerate Levels: A Preliminary Study,” Sleep and Hypnosis, 4(4), 144-149 (2002).

A8. Pelin, Z., D. Karadeniz, L. Oztürk, E. Gözükırmızı ve H. Kaynak, “ The Role of Mean Inspiratory Effort on Daytime Sleepiness,” European Res J, 21(4), 688-694 (2003).
A9. Öztürk Ö., L. Öztürk, A.Özdoğan, F. Öktem ve Z. Pelin, “ Variables Affecting the Occurence of Gastroesophageal Reflux in Obstructive Sleep Apnea Patients,” Eur Arch Otorhinolaryngol, 261, 229-232 (2004).

A10. Pelin Z., L. Öztürk ve M. Bozluolcay, “ Posttraumatic Kleine Levin Syndrome: A Case Report, ” Eur Psychiatry, 19, 521-522 (2004).

A11. Pelin Z., M. Bozluolcay, “ Cluster Headache with Obstructive Sleep Apnea and Periodic Limb Movements During Sleep ” Headache, 45, 81-83 (2005).

A12. Gencer AG, Z. Pelin, C.İ. Küçükali, Ö. Bilgin Topçuoğlu ve N. Yılmaz. Creutzfeldt-Jakob Disease: A Case Report. J Pyschogeriatrics 2011, in Press, Vol.11 No.3 or Vol.11 No.4

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Kaynak, H., D. Damcı, Z. Pelin, H. Denktaş ve E. Gözükırmızı, “ Upper Airway Resistance Syndrome as a Cause of Sleep Misperception,” APSS 10th Annual Meeting, Washington, Abstract Book, 471, 1996.
B2. Kaynak, H., D. Damcı, Z. Pelin, H. Denktaş ve E. Gözükırmızı, “ Does Sleep Duration Before Awakenings Modify Sleep Perception,” APSS 10th Annual Meeting, Washington, Abstract Book, 113, 1996.

B3. Gözükırmızı, E., H. Narlı, D. Damcı, Z. Pelin, H. Kaynak ve H. Denktaş, “ Absence of Slow Wave Sleep is Related with the Severity of OSAS,” 13th European Congress on Sleep Research, Belgium, J Sleep Res, 5 (Suppl 1), 76, Blackwell Science, London, 1996.

B4. Damcı, D., H. Kaynak, Z. Pelin, E. Gözükırmızı ve H. Denktaş, “The Effects of Pribedil on Sleep Structure in PLMS,” 13th European Congress on Sleep Research, Belgium, J Sleep Res 5, (Suppl 1), 42, Blackwell Science, London, 1996.

B5. Kaynak, H., Z. Pelin, D. Damcı, H. Denktaş ve E. Gözükırmızı, “ Factors Determining Sleep Perception in Sleep Related Breathing Disorders,” 13th European Congress on Sleep Research, Belgium, J Sleep Res, 5 (Suppl 1), 105, Blackwell Science, London, 1996.

B6. Özer, F., S. Özekmekçi, H. Apaydın, S. Kızgın, S. Karşıdağ, Z. Pelin, L. Hanoğlu ve Y. Çelik, “ The Effect of Early or Late Combination of Dopamine Agonists and Levadopa on Levadopa-induced Motor Fluctuations in Parkinson’s Disease,” XIIth International Syposium on Parkinson’s Disease, London, Movement Disorders, 12(Suppl 1), 64, Lippincott-Raven, Philadelphia,1997.

B7. Kaynak, H., Z. Pelin, D. Karadeniz, H. Denktaş ve E. Gözükırmızı, “ EEG Changes and Respiratory Effort During Apnea,” Meeting of the European Federation of Neurological Societies, Prague, European Journal of Neurology, 4(Suppl1), 89, Rapid Science Publishers, London, 1997.

B8. Kaynak, H., D. Karadeniz, Z. Pelin, H. Denktaş ve E. Gözükırmızı, “ Intraoesophageal Pressure Level as a Determining Factor for EDS,” Meeting of the European Federation of Neurological Societies, Prague, European Journal of Neurology, 4(Suppl1), 88, Rapid Science Publishers, London, 1997.

B9. Pelin, Z., D. Karadeniz, H. Kaynak, H. Denktaş ve E. Gözükırmızı, “ A New Sleep Parameter Reflecting Sleep Perception in Sleep Related Breathing Disordered Patients,” Sleep Research, 26, 466, Brain Information Service/Brain Research Institute, University of California, Los Angeles, 1997.

B10. Karadeniz, D., Z. Pelin, H. Kaynak, H. Denktaş ve E. Gözükırmızı, “ The Effects of Pribedil on Sleep Macro and Microstructure,” Second Congress of the Asian Sleep Research Society, Jerusalem, Book of Abstracts, 63, 1997.

B11. Pelin, Z., D. Karadeniz, H. Kaynak, H. Denktaş ve E. Gözükırmızı, “ Respiratory Effort, EEG Changes and EDS,” Vth World Congress on Sleep Apnea, Marburg, Germany, Somnologie, 1(Suppl2), 15, Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin, 1997.

B12. Yüksel, S., D. Karadeniz, Z. Pelin, H. Kaynak, N. Korkut ve E. Gözükırmızı, “ Nazal Resistance in Sleep Disordered Breathing,” Vth World Congress on Sleep Apnea, Marburg, Germany, Somnologie, 1(Suppl2), 45, Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlin, 1997.

B13. Pelin, Z., C. Guilleminault, N. Risch, F.C. Grumet, US Modafinil in Narcolepsy Multicenter Study Group ve E. Mignot, “HLA-DQB1*O602 Homozygocity Increases Relative Risk for Narcolepsy But not Disease Severity in Two Ethnic Groups,” Associated Professional Sleep Societies 12th Annual Meeting, New Orleans, Sleep, 21(Suppl), 197, American Sleep Disorders Association, Rochester, 1998.

B14. Kaynak, H., D. Karadeniz, Z. Pelin, O. Uysal, M. Senocak, H. Denktaş ve E. Gözükırmızı, “ The Effects of Trazodone on Sleep in Patients Treated With Stimulant Antidepressants,” 14th European Congress on Sleep Research, Madrid, J Sleep Res, 7(Suppl 2), 130, Blackwell Science, London, 1998.

B15. Pelin, Z., L. Öztürk, D.Karadeniz, H. Kaynak, L. Çakar ve E. Gözükırmızı, “The Effects of Sleep Deprivation on Periferic Immune Profile in Humans,” 14th European Congress on Sleep Research, Madrid, J Sleep Res, 7(Suppl 2), 204, Blackwell Science, London, 1998.

B16. Pelin, Z., D. Karadeniz, L. Öztürk, E. Gözükırmızı, H. Denktaş ve H. Kaynak, “ Respiratory Effort as a Cause of Excessive Daytime Sleepiness in Sleep Related Breathing Disorders,” 15th European Congress on Sleep Research, Istanbul, J Sleep Res, 9(Suppl 1), 149, Blackwell Science, London, 2000.

B17. Öztürk L., Z. Pelin, D. Karadeniz, L. Salbacak, C. Özgür, A. Mutlu ve H. Kaynak, “Comparisons of nCPAP acceptance between video-assisted educated patients or non,” Proc. 5th Meeting of European Society of Sleep Technologists, İstanbul, 6, 2000.

B18. Öztürk, L., Z. Pelin, D. Karadeniz, L. Salbacak, C. Özgür, A. Mutlu ve H. Kaynak, “Compliance and complaints in patients recorded with intraesophageal ballon,” Proc. 5th Meeting of European Society of Sleep Technologists, İstanbul, 3, 2000.

B19. Ermutlu, N., Z. Pelin, L. Öztürk, S. Karamürsel ve N. Gökhan, “Single-dose modafinil augments preattentive processes and automatic deviance detection in healthy subjects,” 16th Congress of European Sleep Research Society, Reykjavik, J Sleep Res, 11(Supll. 1), 62, 2002.

B20. Öztürk, L., T. Sarıoğlu, B. Mansour, Z. Pelin, F. Çelikoğlu ve N. Gökhan, “Adaptation to nocturnal intermittent hypoxia in sleep disordered breathing: 2,3 diphosphoglycerate levels,” 16th Congress of European Sleep Research Society, Reykjavik, J Sleep Res, 11(Supll. 1), 168, 2002.

B21. Pelin Z., M. Yüksel ve L. Öztürk, “ Serum paraoxonase activity and lipid peroxidation in obstructive sleep apnea patients ” 17th Congress of European Sleep Research Society, Praque, J Sleep Res, 13 (Suppl 1), 561, 2004.

B22. Pelin Z., L. Öztürk ve A. Akyüz, “ The effect of oxygen saturation on EEG frequency in obstructive sleep apnea patients ” 17th Congress of European Sleep Research Society, Praque, J Sleep Res, 13 (Suppl 1), 562, 2004.

B23. Akyüz A., T. Yurdun, Z. Pelin, S. Özögür ve Ö. Ercan. “ Serum copper and zinc levels in sleep apnea patients” 18th Congress of the European Sleep Research Society, Innsbruck, Sept 12-16, 2006.

B24. Pelin Z., H Okur, M. Bilici, Ö. Özkan ve C.İ. Küçükali “Neurocognitive decline İn obstructive sleep apnea” 22nd Annual Meeting, Baltimore, Maryland Sleep (Suppl), American Sleep Disorders Association, 2008.

B25. Okur H., Z. Pelin, Z. Karakurt, T. Karagöz ve T. Kuyucu. “Excessive daytime sleepiness in overlap syndrome” 23nd Annual Meeting of the Associated Professional Sleep Societies, Seattle, Washington, Sleep 32 (Suppl), A340, 2009.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : –

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Apaydın, H., Z. Pelin, S. Özekmekçi ve N. Koçer, “ Intrakranyal Tüberkülomları Olan Bir Olgunun Klinik ve MR Özellikleri,” Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 29(2), 99-106 (1999).

D2. Yüksel, S., A. Özdoğan, F.Öktem, Z. Pelin, D. Karadeniz, N. Korkut ve H. Kaynak, “Correlation of CPAP Level and Nasal Resistance,” Türk Otolarengoloji Arşivi, 37 (3-4), 71-74 (1999).

D3. Karadeniz, D., E. Erdem, A. Gürdal, Z. Pelin, L. Öztürk ve H. Kaynak, “Monosemptomatik Kleine-Levin Sendromu: Bir olgu sunumu,” Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 31, 243-248 (2000).

D4. Pelin, Z., M. Bozluolcay, G. Erkol, G. Bugay ve H. Denktaş, “ Lateral Medüller Sendromun Bir Bulgusu Olarak Hıçkırık,” Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 32, 115-119 (2001).

D5. Öztürk, L., Z. Pelin, D. Kaynak, L. Salbacak, C. Özgür, A. Mutlu ve H. Kaynak, “Obstrüktif uyku apne sendromunda nCPAP tedavisine uyuma görsel ağırlıklı eğitimin katkısı,” Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 32, 226-230 (2001).

D6. Bozluolcay, M. ve Z. Pelin, “ Normal Yaşlanma-Varküler Demans,” Adli Tıp Dergisi, 15(2), 79-83 (2001).

D7. Bozluolcay, M., Z. Pelin ve M. Yanık, “ Parkinsonizm ile Seyreden Geç Başlangıçlı Subakut Sklerozan Panensefalit Olgusu” Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, 4(1), 42-46 (2001).

D8. Pelin, Z., M. Bozluolcay ve H. Denktaş, “ Thermal Stimuli as a Trick Meneuver in Cranio-Cervical Dystonia,” Nörolojik Bilimler Dergisi, 18(2),http/www.med.ege.edu.tr./nörolbil/2001/NBD16701.html (2001).

D9. Bozluolcay, M., Z. Pelin ve H. Denktaş, “ Neuroimaging Aspects of Chronic Acquired Hepatocerebral Degeneration in a Case Report,” Nörolojik Bilimler Dergisi, 18(2), http/www.med.ege.edu.tr./nörolbil/2001/NBD16601.html (2001).

D10. Pelin, Z. ve E. Gözükırmızı, “ Uykunun Ontogenetik Özellikleri,” Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2(2), 67-68 (2001).

D11. Pelin, Z. ve E. Gözükırmızı, “ Uyku ve Uyanıklığın Kontrol Mekanizmaları,” Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 2(2), 69-74 (2001).

D12. Bozluolcay, M., Z. Pelin ve H. Denktaş, “Postmenopozal Hormon Kullanımının Vasküler Etkileri,” Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 15, 237-239 (2001).

D13. Bozluolcay, M., Z. Pelin, V. Demirbilek, G. Erkol ve Ö. Çokar, “ Spinal Muscular Atrophy: A Clinical Survey, “ Yeni Symposium, 41(3), 154-156 (2003).

D14. Bozluolcay M. ve Z. Pelin, “ Tuberculosis of the Central Nervous System in Turkey: A Retrospective Study of 90 Adult Patients, ” Nörolojik Bilimler Dergisi, 20(2), http/www.med.ege.edu.tr./nörolbil/2003/NBD23303.html (2003).

D15. Öztürk L., G. Metin ve Z. Pelin, “ Aralıklı Hipoksi ve Fizyolojik Uyum, ” Solunum, 5(3), 121-126 (2003).

D16. Erkol G., M. Bozluolcay, Z. Pelin, B. Metin ve B. Göksan. “ Karotis aterosklerozunun iskemik kalp hastalığı ile ilişkisi” Türk Nöroloji Dergisi, 12(6), 459-463 (2006).

D17. Pelin Z. ”Hipersomni yapan hastalıklar” Türkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics 1, 139-142 (2008).

D18. Pelin Z. ” Huzursuz bacak sendromu ve uykuda periyodik bacak hareketleri” Türkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics 1, 143-146 (2008).

D19. Kandemir M., Z. Pelin., C.İ. Küçükali ve N.Yılmaz." Depresyon tanısı almış bilateral periventriküler nodüler heterotopi olgusu" Türk Nöroloji Dergisi, 16(2):114-118.

D20. Kandemir M., Z. Pelin, E. Yazla ve C.İ. Küçükali. "Kognitif ve psikiyatrik semptomlarla seyreden iki nörosifiliz olgusunun seftriakson ile tedavisi – Ceftriaxone treatment for two neurosyphilis cases presenting with cognitive and psychiatric symptoms" Türk Nöroloji Dergisi, Basıma kabul edildi, TJN 28199 (2011).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Pelin, Z., H. Apaydın ve S. Özekmekçi, “ Selegilinin Parkinson Hastalığı Progresyonuna Etkisi,” 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, P2-5, İstanbul, 1996.

E2. Öztürk, Ö., L. Öztürk, A. Özdoğan, Z. Pelin, F. Öktem, S. Purisa, D. Kaynak ve H. Kaynak, “Obstrüktif uyku apnesi ve gastroözofageal reflü ilişkisi,” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 27. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı, 37, İstanbul, 2001.

E3. Pelin, Z., L. Öztürk ve F. Çelikoğlu, “Objective and subjective measurements of sleepiness in obstructive sleep apnea and upper airway resistance syndrome,” The international symposium on “Approach to the Patient with Respiratory Insufficiency,” Solunum, 4(2), 369, İstanbul, 2002.

E4. Öztürk, L., T. Sarıoğlu, B. Mansour, Z. Pelin, F. Çelikoğlu ve N. Gökhan, “Aralıklı gece hipoksisine uyum: 2,3 Difosfogliserat düzeyleri” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 28. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı, 69, İzmir, 2002.

E5. Öztürk L., Z. Pelin ve A. Akyüz, “ Uyku Apnesinde Kortikal Aktivite Değişikliklerinin Tayf Çözümlenmesi ile Saptanması: Oksihemoglobin Desatürasyonunun Etkisi, ” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 29. Ulusal Fizyoloji Kongresi Özet Kitabı,50, Ankara, 2003.

E6. Pelin Z., M. Yüksel, L. Öztürk ve A. Akyüz, “ Obstrüktif uyku-apne sendromlu hastalarda serum paraoksonaz aktivitesi ,” 6. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi Özet Kitabı, 43, Çeşme, 2004.

E7. Öztürk L., Z. Pelin ve C. Özer, “ Sürücülerde Epworth uykululuk skoru ile geçirilmiş ya da atlatılan trafik kazası arasındaki ilişki, ” 6. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi Özet Kitabı, 92-93, Çeşme, 2004.

E8. Yüksel M., Z. Pelin ve L. Öztürk, “ Obstrüktif uyku apnesi olan hastalarda serum paraoksonaz aktivitesi ile oksidatif stres parametreleri arasındaki ilişki, ” Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 2. Ulusal Kongresi Sunum Özetleri Kitabı, 354, Bodrum, 2004.

E9. Pelin Z., B. Çelik ve İ. Kurtuluş, “ Primer noktürnal enüresis tanısı alan çocuklarda uykunun organizasyonuna ait değişiklikler, ” 22. Ulusal Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri, Kongre Özet Kitabı, İzmir, 2005.

E10. Pelin Z., B. Çelik ve İ. Kurtuluş, “ Primer noktürnal enüresis tanısı alan çocuklarda yavaş dalga uykusu kalitatif EEG analizi, ” 22. Ulusal Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Epilepsi Günleri, Kongre Özet Kitabı, İzmir, 2005.

E11. Okur H., C. Gürbüz, S. Demir, Z. Pelin, G. Gündüz, S. Ordu, T. Çaşkurlu ve T. Karagöz. 
“ Obstrüktif uyku-apne sendromu olgularında erektil disfonksiyonun değerlendirilmesi” Birinci Uyku Bozuklukları Kongresi Kongre Özet Kitabı, Antalya, 2008.

E.12. Küçükali C.İ., E.Özkök , M. Aydın, Z.Pelin, M.Erdoğan, N. Yılmaz ve İ. Kara. "Parkinson hastalığında iNOS (Exon22 A/G) genetik variantlarının ve nitrik aksitin rolü". Türk Nöroloji Dergisi, 14: 5 (Suppl 1): 112-113, 2008.

E13. Yılmaz N. C.İ. Küçükali, M. Erdoğan ve Z. Pelin. "Görsel halüsinasyon ve konfüzyon ile başlayan Creutzfeldt-Jacop olgusu". Türk Nöroloji Dergisi, 14: 5 (Suppl 1): 175-176, 2008.

E14. Pelin Z., M. Erdoğan, T. Kaner, C.İ. Küçükali ve N. Yılmaz." Lomber spinal stenozda huzursuz bacak sendromu: Elektrofizyolojik çalışma". Türk Nöroloji Dergisi, 14: 5 (Suppl 1): 144, 2008.

E15. Küçükali C.İ., E. Özkök, M. Aydın, Z. Pelin, N. Yılmaz, M. Kandemir ve İ. Kara. " İnterlökin-15 genindeki genetik variantlar (C267T) parkinson hastalığı için bir gösterge midir?" Türk Nöroloji Dergisi, 14: 5 (Suppl 1): 113, 2008.

E16. Erdoğan M, Z. Pelin, C.İ. Küçükali ve N. Yılmaz. "Primer progresif afazi ve amiyotrofik lateral skleroz birlikteliği gösteren bir olgu sunumu". Türk Nöroloji Dergisi, 14: 5 (Suppl 1): 185-186, 2008.

E17. Okur Kuzu H., C. Gürbüz, S. Demir, Z. Pelin, G. Gündüz, S. Ordu, T. Çaşkurlu ve T. Karagöz. “Obstrüktif uyku apne sendromu olgularında erektil disfonksiyonun değerlendirilmesi”. 1. Uyku Bozuklukları Kongresi, Ela Quality Resort, Antalya, 21-25 Mayıs 2008.

E18. Okur Kuzu H., Z. Pelin, Z. Karakurt, T. Karagöz ve T. Kuyucu. “Overlap sendromunda gündüz aşırı uykululuk”. Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Sungate Port Royal Kemer, Antalya, 8-12 Nisan 2009.
E19.Yüksel M, H. Kuzu Okur ve Z. Pelin. “Obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalarda eritrosit lipit peroksidasyonu ile antioksidan savunma sistemi”. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi, Sheraton Hotel, Çeşme, 22-25 Eylül 2010.
E20. Kuzu Okur H., S. Bodur, Z. Pelin ve M. Yüksel. “Obstrüktif uyku apne sendromu olgularında diabetes mellitus gelişimi”.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Edirne,14-17 Eylül 2010.
E21.Yüksel M, H. Kuzu Okur ve Z. Pelin. “Obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalarda eritrosit lipit peroksidasyonu ile antioksidan savunma sistemi”. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği 6. Ulusal Kongresi, Çeşme, 22-25 Eylül 2010.
E22. Karataş S., Z. Pelin ve C.İ. Küçükali. “REM uykusu sırasında ortaya çıkan ve dissosiayonun eşlik ettiği bir jactatio corporis nocturna olgusu” 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Rixos Sungate Otel, Antalya, 4-9 Aralık 2010.
E23. Yazla E., Z. Pelin ve C.İ. Küçükali. “Uykuda cinsel içerikli davranışlarla seyreden bir temporal lob epilepsi (seksomnia?) olgusu”. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Rixos Sungate Otel, Antalya, 4-9 Aralık 2010.
E24. Kandemir M., Z. Pelin, E. Yazla ve C.İ. Küçükali. “ Kognitif ve psikiyatrik semptomlarla seyreden iki nörosifiliz olgusunun seftriakson ile tedavisi”. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Rixos Sungate Otel, Antalya, 4-9 Aralık 2010.
E25. Küçükali C.İ., Ş. Sözen, B. Çakmakoğlu, E. Özkök, Z. Pelin, H. Hanağası ve M. Aydın. “ Parkinson hastalığı gelişiminde DNA tamir gen varyantlarının etkisi”. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Rixos Sungate Otel, Antalya, 4-9 Aralık 2010.

 

F. Diğer yayınlar :

Ulusal kongre ve toplantılarda yapılan konuşmalar:

Pelin, Z., “Uyku ve Uyanıklığın Nöral Mekanizmaları,” 33. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Panel: Nörolojik Hastalıklarda Uyku ve Uyanıklık Bozuklukları, Moderatör: E. Gözükırmızı, 1997.

Pelin, Z., “Narkolepsi-Katapleksi Sendromu ve Diğer Aşırı Uykululuk Nedenleri,” Birinci Ulusal Uyku Bozuklukları Kursu, İstanbul, (04.04.1998).

Pelin, Z., “Narkolepsi-Katapleksi Sendromu ve Diğer Aşırı Uykululuk Nedenleri,” Birinci Ulusal Uyku Bozuklukları Kursu, Ankara, (18.04.1998).

Pelin, Z., “Narkolepsi-Katapleksi Sendromu,” İkinci Ulusal Uyku Bozuklukları Kursu, Ankara, (24.10.2001).

Pelin Z., “PSG’nin Kullanıldığı Diğer Durumlar (MSLT, MWT, PLM ve NPT)”. Uykuder 1. Polisomnografi Sertifika Programı, Merit Crystal Cove Hotel Girne – Kuzey Kıbrıs, 22-25 Şubat 2007.
Pelin Z., “ Uyku evrelerinin skorlanması”. Uykuder 2. Polisomnografi Sertifika Programı, Elite World Hotel-İstanbul, 28-29 Kasım 2008.
Pelin Z., “ PSG raporunun yorumlanması (Diğer uyku bozuklukları)” Uykuder 2. Polisomnografi Sertifika Programı, Elite World Hotel-İstanbul, 28-29 Kasım 2008.
Pelin Z., “Sınıflama ve epidemiyoloji” 2. Uyku Bozuklukları Kongresi, Kıbrıs, Panel: Tanıdan tedaviye parasomniler, Moderatör: N. Dilbaz, M. Bilici, 20 Mart 2010.
Pelin Z., “Narkolepsi-katapleksi sendromu tanı ve tedavisinde yeni gelişmeler” 2. Uyku Bozuklukları Kongresi, 17-21 Mart 2010.
Pelin Z., Uyku Laboratuarı standartları ve akreditasyonu” 3. Polisomnografi Sertifika Programı, Swiss Hotel the Bosphorus-İstanbul, 26-27 Kasım 2010.
Pelin Z., “PSG raporunun yorumlanması (diğer uyku bozuklukları)” 3. Polisomnografi Sertifika Programı, Swiss Hotel the Bosphorus-İstanbul, 26-27 Kasım 2010.

 

Bilimsel Atıflar:

Pelin Z, Guilleminault C, Risch N, Grumet FC, Mignot E. “ HLA-DQB1*0602 homozygocity increases relative risk for narcolepsy but not disease severity in two ethnic groups” Tissue Antigens 51(1): 96-100 (1998).

Atıf Sayısı:31

1. Watson NF, Ton TGN, Koepsel TD, et al. Does narcolepsy symptom severity vary according to HLA DQB1*0602 allele status? Sleep; 33(1):29-35 (2010)
2. Colombo PP, Zaccagni M, Ubertini C, et al. Narcolepsy. Rıvista di Psichiatria; 44(1):15-27 (2009)
3. Heier MS, Evsiukova T, Wilson J, et al. Prevalence of narcolepsy with cataplexy in Norway. Acta Neurologica Scandinavica; 120(4): 276-280 (2009)
4. Alaez C, Lin L, Flores A-H, et al. Association of narcolepsy-cataplexy with HLA-HRB1 nad Mexican patients: A relationship between HLA and gender. BMC Medical Genetics 9 (2008)
5. Overeem S, Black JL, Lammers GJ. Narcolepsy: Immunological aspects. Sleep Med Rev 12(2): (2008).
6. Pedrazzoli M, Pontes JC, Peirano P, et al. HLA-DQB1 genotyping in a family with narcolepsy-cataplexy. Brain Res 1165: 1-4 (2008).
7. Nishino S. Clinical and neurobiological aspects of narcolepsy. Sleep Med 8(4): 373-399 (2007).
8. Dauvilliers Y, Amulf I, Mignot E. Narcolepsy with cataplexy. Lancet 369 (9560): 499-511 (2007).
9. Hong SC, Lin L, Lo B, et al. DQB1*0301 and DQB1*0601 modulate narcolepsy succesfully. Human Immunol 68(1): 59 (2007).
10. Dauvilliers Y, Taft. M. Molecular genetics and treatment of narcolepsy. Ann of Med 38(4): 25 (2006).
11. Dauvilliers Y, Carlander B, Billiard M. Narcolepsy, from Westphal to hypocretin. Presse Medicale 33(22): 1593- (2004).
12. Thompson MD, Comings DE, Abu-Ghazalah R, et al. Variants of the orexin2/hcrt2 receptor gene identified in patients with excessive daytime sleepiness and patients with Tourette syndrome. Am J Med Gen 129B(1): 2004.
13. Chabas D, Taheri S, Renier C, et al. The genetics of narcolepsy. Annual Review of Genomics and Human Genetics: 459-483 (2003).
14. Peyron C, Charnay Y. Hypocretins/orexins and narcolepsy: from molecules to disease. Rev Neurol-France 159(11): S35-S41 (2003).
15. Dauvilliers Y, Billiard M, Montplaisir J. Clinical aspects and pathophysiology of narcolepsy. Clin Neurophysiol 114(11): 2000-2017 (2003). 
16. Lauka AS, Nilsson S, Olsson M, et al. HLA in coeliac disease families: A novel test of risk modification by the ‘other’ haplotype. Tissue Antigens 60(2): 147-154 (2002).
17. Mitler MM, Hayduk R. Benefits and risks of pharmacotherapy for narcolepsy. Drug Safety 25(11): 791-809 (2002).
18. Hayduk R, Flodman P, Spence MA, et al. Sleep and HLA in first degree relatives from a case series of patients with narcolepsy. Sleep 25 (Suppl): 104 (2002)
19. Dauvilliers Y, Tafti M, Billiard M. Genetics of narcolepsy. Rev Neurol 157(11): 92-96 (2001)
20. Williams TM. Human leukocyte antigen gene polymorphism and the histocompatibility laboratory. J Mol Diagn 3(3): 98-104 (2001).
21. Lin L, Hungs M, Mignot E. Narcolepsy and the HLA region. J Neuroimmunol 117(1-2): 9-20 (2001).
22. Overeem S, Mignot E, van Dijk JG, et al. Narcolepsy: Clinical features, new pathophysiologic insights and future perspectives. J Clin Neurophysiol 18(2): 78-105 (2001).
23. Mignot E. A hundred years of narcolepsy research. Arch Ital Biol 139(3): 207-220 (2001).
24. Mignot E, Lin L, Rogers W, et al. Complex HLA-DR and –DQ interactions confer risk of narcolepsy-cataplexy in three ethnic groups. Am J Hum Genet 68(3): 686-699 (2001).
25. Krahn LE, Black JL, Silber MH. Narcolepsy: New understanding of irresistible sleep. Mayo Clin Proc 76(2): 185-194 (2001). 
26. Wagner JL, Storb R, Storer B, et al. DLA-DQB1 alleles and bone marrow transplantation experiments in narcoleptic dogs. Tissue Antigens 56(3): 223-231 (2000).
27. Comer AM, Spencer CM. Management of narcolepsy- Defining the role of modafinil. Dis Manag Health Out 8(2): 99-111 (2000).
28. Nishino S, Okura M, Mignot E. Narcolepsy: genetic predisposition and neuropharmacological mechanisms. Sleep Med Rev 4(1): 57-99 (2000).
29. Billiard M, Dauvilliers Y. Narcolepsy: a key role for hypocretins. M S-Med Sci 16(1): 108-110 (2000).
30. Mignot E, Young T, Lin L, et al. Nocturnal sleep and daytime sleepiness in normal subjects with HLA-DQB1*0602. Sleep 22(3): 347-352 (1999).
31. Kadotani H, Faraco J, Mignot E. Genetic studies in the sleep disorder narcolepsy. Genome Res 8(5): 427-434 (1998).

 

Okun ML, Lin L, Pelin Z, Hong S, Mignot M. “ Clinical aspects of narcolepsy-cataplexy across ethnic groups. Sleep 25(1): 27-35 (2002).
Atıf sayısı:44

1. Vetrugno R, D’Angelo R, Moghadam KK, et al. Behavioral and neurophysiological correlates of human cataplexy: A video-polygraphic study. Clinical Neurophysiology; 121(2): 153-162 (2010)
2. Bathen-Nothen A, Heider C, Fernandez AJ, et al. Hypcretin measurement in an Icelandic foal with narcolepsy. Sleep; 33(1): 29-35 (2010)
3. Clark EL, Baumann CR, Cano G, et al. Feeding-elicited cataplexy in orexin Konockout mice. Neuroscience; 161(4): 970-977 (2009)
4. Vernet C, Arnulf I. Idiopathic hypersomnia with and without long sleep time: A controlled series of 75 patients. Sleep; 32(6): 753-759 (2009).
5. Scammell TE, Willie JT, Guilleminault CG, et al. A consensus definition of cataplexy in Mouse models of narcolepsy. Sleep; 32(1): 111-116 (2009)
6. Peterson PC, Husain AM. Pediatric narcolepsy. Brain Development; 30(10): 609-623 (2008)
7. Dauvilliers Y, Arnulf I. Narcolepsy with cataplexy. Revue Neurologique; 164(8-9): 634-645 (2008)
8. Wing YK, Chen L, Fong SYY, et al. Narcolepsy in Southern Chinese patients clinical characteristics, HLA typing and seasonality of birth. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry; 79(11): 1262-1267 (2008) 
9. Serra L, Montagna P, Mignot E, et al. Cataplexy features in childhood narcolepsy. Mov Disord 23(6): (2008).
10. Mignot E. Excessive daytime sleepiness: Population and etiology versus. Sleep Med Rev 12(2): (2008).
11. Overeem S, Black JL, Lammers GJ. Narcolepsy: Immunological aspects. Sleep Med Rev 12(2): (2008).
12. Plazzi G, Serra L, Ferri R. Nocturnal aspects of narcolepsy with cataplexy. Sleep Med Rev 12(2): (2008).
13. Shin YK, Yoon IY, Han EK, et al. Prevalence of narcolepsy-cataplexy in Korean adolescents. Acto Neurol Scand 117: 273-278 (2008).
14. Yokogava T, Marin W, Faraco J, et al. Characterization of sleep in zebrafish and insomnia in hybrid mutants. Plos Biol 5(10)2379-2397 (2007).
15. Chabas D, Foulon C, Gonzales J, et al. Eating disorder and metabolism in narcoleptic patients.Sleep 30(10): 1267-1273 (2007).
16. Heier MS, Evsiukova T, Vilming S, et al. CSF hypocretin-1 levels and clinical profiles in narcolepsy and CNS hypersomnia in Norway. Sleep 30(8): 969-973 (2007).
17. Quinnell TG, Farooqi IS, Smith IE, et al. Screening the human prepro-orexin gene in single center cohort. Sleep Med 8(5): 498-502 (2007).
18. Chen L, Fong SYY, Lam CW, et al. The familial risk and HLA susceptibility among narcolepsy in Hong Kong Chinese. Sleep 30(7): 851-858 (2007).
19. Dauvillier Y, Arnulf I, Mignot E. Narcolepsy with cataplexy. Lancet 369(9560): 499-511 (2007).
20. Longstreth WT, Koepsell TD, Ton TG, et al. The epidemiology of narcolepsy. Sleep 30(1): 13-26 (2007).
21. Hong SC, Lin L, Jeong JH, et al. A study of the diagnostic utility of HLA typing, CSF hypocretin-1 measurements and MSLT testing fort he diagnosis of narcolepsy in 163 Korean patients with unexplained excessive daytime sleepiness. Sleep 29(11): 1429-1438 (2006).
22. Arnulf I, Lin L, Zhang J, et al. CSF versus serum leptin in narcolepsy : Is there an effect of hypocretin deficiency. Sleep 29(8): 1017-1024 (2006).
23. Mignot E, Lin L, Finn L, et al. Correlates of sleep-onset REM periods during the Multiple Sleep Latency Test in community adults. Brain 129: 1609-1623 (2006).
24. Hayes D. Narcolepsy with cataplexy in early childhood. Clinical Pediatrics 45(4): 361-363 (2006).
25. Scammell TE. The frustrating and mostly fruitless search for an autoimmune cause of narcolepsy. Sleep 29(5): 601-602 (2006).
26. Jones EY, Fugger L, Strominger JL, et al. MHC class II proteins and disease: a structural perspective. Nature Reviews Immunology 6(4): 271-283 (2006).
27. Ohayon MM, Ferini-Strambi L, Plazzi G, et al. J How age influences the expression of narcolepsy. Journal of Psychosomatic Research 59 (6): 399-405 (2005).
28. Baumann CR, Bassetti CL. Hypocretins (orexins): clinical impact of the discovery of a neurotransmitter. Sleep Med REV 9(4): 253-268 (2005).
29. Dyken ME, Yamada T. Narcolepsy and disorders of excessive somnolence. Primary Care 32(2): 389+ (2005).
30. Van Dongen HPA, Vitellaro KM, Dinges DF. Individual differences in adult human sleep and wakefulness: Leimoth a research agenda. Sleep 28(4): 479-496 (2005)
31. Macleod S, Ferrie C, Zuberi SM. Symptoms of narcolepsy in children misinterpreted as epilepsy. Epileptic Disorders 7(1): 13-17 82005).
32. Picchioni D, Mignot E, Harsh JR. The month-of-birth pattern in narcolepsy is moderated by cataplexy severity and may be independent of HLA-DQB1*0602. Sleep 27 (8): 1471-1475 (2004).
33. Lodi R, Tonon C, Vignatelli L, et al. In vivo evidence of neuronal loss in the hypothalamus of narcoleptic patients. Neurology 63 (8): 1513-1515 82004).
34. Chabas D, Taheri S, Renier C, et al. Annual Review of Genomics and Human Genetics: 459-483 (2003).
35. Mignot E. Sleep, sleep disorders and hypocretin (orexin). Sleep Medicine 5(Suppl1): 2-8 (2004).
36. Okun ML, Giese S, Lin L, et al. Explaring the cytokine and endocrine involvement in narcolepsy. Brain Behavior and Immunity 18(4): 320-328 (2004).
37. Morrish E, King MA, Smith IE, et al. Factors associated with a delay in the diagnosis of narcolepsy. Sleep Med 5(1): 37-41 (2004).
38. Dahmen N, Tonn P. Season of birth effect in narcolepsy. Neurology 61(7): 1016-1017 (2003).
39. Dauvillier Y, Carlender B, Molinari N, et al. Month of birth as a risk factor for narcolepsy. Sleep 26(6) 663-665 (2003).
40. Lin L, Wisor J, Shiba T, et al. Measurement of hypocretin/orexin content in the mouse brain using an enzyme immunoassay: the effect of circadian time, age and genetic background. Peptides 23 (12): 2203-2211 (2002).
41. Scammell TE. The neurobiology, diagnosis and treatment of narcolepsy. Ann Neurol 53(2): 154-166 (2003).
42. Rogers AE, Dreher HM. Narcolepsy. Nurs Clin N Am 37(4): 675 (2002).
43. Mignot E, Lammers GJ, Ripley B, et al. The role of cerebrospinal fluid hypocretin measurement in the diagnosis of narcolepsy and other hypersomnia. Arch Neurol 59(10): 1553-1562 (2002).
44. Taheri S, Mignot E. The genetics of sleep disorders. Lancet Neurol 1(4): 242-250 (2002).

 

Bozluolcay, M., B. İnce, Y. Çelik, H. Harmancı, B. İlerigelen, Z. Pelin, “ Electrocardiographic Findings and Prognosis in Ischemic Stroke,” Neurology India, 51(4), 500-502 (2003).
Atıf sayısı:7
1. Morris JG, Duffis EJ, Fisher M. Cardiac workup of ischemic stroke can we improve our diagnostic yield? Stroke; 40(8): 2893-2898 (2009)
2. Jamieson DG. Diagnosis of ischemic stroke. American Journal of Medicine; 122(4): 14-20 (2009).
3. Kocer A, Barutcu I, Atakay S, et al. P wave duration changes and dispersion. A risk factor or autonomic dysfunction in stroke? Neurosciences; 14(1): 14-18 (2009).
4. Sun LH, Du J, Zhang GX, et al. Aberration of L-type calcium channel in cardiac myocytes in mechanisms of arrythmia induced by cerebral ischemia. Cell Physiol Biochem 22(1-4): 147-156 (2008).
5. Jensen JK, Kristensen SR, Bak S, et al. Frequency and significance of troponin T elevation in acute ischemic stroke. Am J Cardiol 99(1): 108-112 (2007).
6. Pollack ML. ECG manifestations of selected extracardiac diseases. Emergency Med Clin North America 24(1): 133+ (2006).
7. Tatschl C, Stollberger C, Matz K, et al. Insular involvement is associated with QT prolongation: ECG in patients with acute stroke. Cerbrovasc Dis 21 (1-2): 47-53 (2006).

 

Pelin, Z., D. Karadeniz, L. Öztürk, E. Gözükırmızı, H. Kaynak, “The role of mean inspiratory effort on daytime sleepiness,” Eur Respir J, 21(4):688-694 (2003)
Atıflar: 9 adet
Atıfta bulunan makale:
1-Jankelowitz L, Reid KJ, Wolfe L et al. Cystic fibrosis patients have poor sleep quality despite normal sleep latency and efficiency. CHEST 127(5):1593-1599 (2005).
2-Öztürk, L., Z. Pelin, “Is it the severity of obstructive sleep apnea or the magnitude of respiratory effort associated with gastroesophageal reflux?” WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, Letter to the Editor, 11(30): 4769 (2005).
3-Pepin JL, Tamisier R, Chouri-Pontarollo N, et al. Resistance syndrome of the upper airways: a separate entity of SAS? REVUE DES MALADIES RESPIRATOIRES 23: S44-S47 Sp. Iss. 2 (2006).
4-Lin CC, Lee KS, Wang YP, et al. Effects of uvulopalatopharyngoplasty on work of breathing during wakefulness in obstructive sleep apnea syndrome. ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY 116(4):271-277 (2007).
5-Anttalainen U, Saaresranta T, Kalleinen N, et al. Gender differences in age and BMI distributions in partial upper airway obstruction during sleep. RESPIRATORY PHYSIOLOGY & NEUROBIOLOGY 159(2):219-226 (2007).
6-Lee MY, Lin CC, Shen SY et al. Work of breathing in eucapnic and hypercapnic sleep apnea syndrome. RESPIRATION 77(2):146-153 (2009).
7-Jonczak L, Plywaczewski R, Sliwinski P, et al. Evolution of upper airway resistance syndrome JOURNAL OF SLEEP RESEARCH 18 3 337-341 SEP 2009
8-Tanaka F, Nakano H, Sudo N, et al. Relationship between the Body Position-Specific Apnea-Hypopnea Index and Subjective Sleepiness RESPIRATION 78 2 185-190 2009
9- Stable breathing through deeper sleeping Author(s): Saboisky J, Eckert D, Malhotra A. THORAX Volume: 65 Issue: 2 Pages: 95-96 Published: FEB 2010

 

Pelin Z., L. Öztürk ve M. Bozluolcay, “ Posttraumatic Kleine Levin Syndrome: A Case Report, ” Eur Psychiatry, 19, 521-522 (2004).
Atıf sayısı:2

1. Arnulf I, Zeitzer JM, File J, et al. Kleine-Levin syndrome: a systematic review of 186 cases in the literature. Brain 128: 2763-2776 (2005).
2. Cheung G. Posttraumatic Kleine-Levin syndrome. General Hospital Psychiatry; 28(5): 443-445 (2006).

 

Öztürk, Ö., L. Öztürk, A. Özdoğan, F. Öktem, Z. Pelin, “Variables affecting the occurence of gastroesophageal reflux in obstructive sleep apnea patients” Eur Arch Otorhinolaryngol, 261(4):229-32 (2004)
Atıflar: 13 adet
Atıfta bulunan makaleler:
1-Mattei A, Tabbia G, Baldi S. Diagnosis of sleep apnea. MINERVA MEDICA 95(3):213-231, (2004).
2-Kim HN, Vorona RD, Winn MP, et al. “Symptoms of gastro-oesophageal reflux disease and the severity of obstructive sleep apnoea syndrome are not related in sleep disorders center patients” ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 21(9):1127-1133 (2005).
3-Öztürk, L., Z. Pelin, “Is the severity of obstructive sleep apnea or the magnitude of respiratory effort associated with gastroesophageal reflux?” WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, Letter to the Editor, 11(30): 4769 (2005).
4-Pashayan AG, AN Passannante, P Rock, “Pathophysiology of obstructive sleep apnea” ANESTHESIOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA 23(3):431-443 (2005).
5-Zanation AM, Senior BA. The relationship between extraesophageal reflux (EER) and obstructive sleep apnea (OSA). SLEEP MEDICINE REVIEWS 9:453-458, (2005).
6-Barbe F, Barcelo A, Montserrat JM. “Sleep apnoea syndrome: A look at ethnicity, pathogeny and potential terapeutic approaches” SLEEP MEDICINE REVIEWS 9:415-418, (2005).
7-Jaspersen D, Leodolter A. Sleep disorders associated with gastroesophageal reflux. DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT 130 (48): 2779-2782, (2005).
8-Mizuta Y, Takeshima F, Shikuwa S, Ikeda S, Kohno S. “Is there a specific linkage between obstructive sleep apnea syndrome and gastroesophageal reflux disease” DIGESTIVE ENDOSCOPY 18(2): 88-97 (2006).
9-Wise SK, Wise JC, DelGaudio JM. Gastroesophageal reflux and laryngopharyngeal reflux in patients with sleep-disordered breathing. OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY 135: 253-257 (2006).
10- Ünal M, Öztürk L. The effect of body mass index on the severity of obstructive sleep apnea. In: Ferrera LA (ed). Body Mass Index and Health. ISBN: 1-59454-281-3, Nova Science Publishers (2005) pp 81-96.
11-Jung HK, Halder S, McNally M et al. Overlap of gastro-oesophageal reflux disease and irritable bowel syndrome: prevalence and risk factors in the general population. ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 26(3):453-461 (2007) SCI
12-Galmiche JP, Zerbib F, Varannes SBD. Review article: respiratory manifestations of gastro-oesophageal reflux disease. ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 27(6):449-464 (2008) SCI
13-Wang L, Liu XO, Liu YL, et al. Correlation of pepsin-measured laryngopharyngeal reflux disease with symptoms and signs OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY 143 6 765-771 DEC 2010

 

Öztürk, L., Z. Pelin, D. Karadeniz, H. Kaynak, L. Çakar, E. Gözükırmızı, “Effects of 48 Hours Sleep Deprivation on Human Immune Profile,” Sleep Research Online, 2(4):107-111 (1999)
Atıflar: 28 adet
Atıfta bulunan makaleler:
1-Carskadon, M.A., “Sleep deprivation: health consequences and societal impact” MEDICAL CLINICS OF NORTH AMERICA 88(3):767, 2004. SCI
2-Motzer, S.A., V. Hertig, “Stress, stress response, and health” NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA 39(1):1, 2004. SCI
3-Cakırbay, H., M. Bilici, O. Kavakçı, et al. “Sleep quality and immune functions in rheumatoid arthritis patients with and without major depression” INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE 114(2):245–256, 2004.
4-Sweet JJ, Doninger NA, Zee PC, et al. Factors influencing cognitive function, sleep, and quality of life in idividuals with systemic lupus erythematosus: A review of the literature. CLINICAL NEUROPSYCHOLOGIST 18(1):132–147, 2004. SCI
5-Bryant PA, Trinder J, Curtis N. Sick and tired: Does sleep have a vital role in the immune system? NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 4(6):457–467, 2004 SCI
6-So RCH, Ko J, Yuan YWY, et al. Severe acute respiratory syndrome and sport- Facts and fallacies. SPORTS MEDICINE 34(15):1023–1033, 2004 SCI
7-Asplund R. Nocturia: consequences for sleep and daytime activities and associated risks. EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS 3(6):24–32, 2005 SCI
8-Carno MA, Connoly HV. Sleep and sedation in the pediatric intensive care unit. CRITICAL CARE NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA 17(3):239–244, 2005
9-Everson CA. Clinical assessment of blood leukocytes, serum cytokines, and serum immunoglobulins as responses to sleep deprivation in laboratory rats. AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY 289:1054–1063, (2005). SCI
10-BaHammam A. “Sleep quality of patients with acute myocardial infarction outside the ccu environment: A preliminary study” MEDICAL SCIENCE MONITOR 12(4):CR168-CR172 (2006). SCI
11-BaHammam A. Sleep in acute care units. SLEEP AND BREATHING 10(1):6-15 (2006).
12-van Someren EJW. Chapter 18: Mechansims and function of coupling between sleep and temperature rhythms. PROGRESS IN BRAIN RESEARCH 153:309-324 (2006). SCI
13-Cirelli C, Faraguna U, Tononi G. Changes in brain gene expression after long-term sleep deprivation. JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 98(5):1632-1645 (2006). SCI
14-Schenken J, Montagna P. Self management of fatal familial insomnia. Part 1: What is FFI? MEDSCAPE GENERAL MEDICINE 8(3):..,.. (2006).
15-Hui L, Hua F, Hou DD, et al. Effects of sleep and sleep deprivation on immunoglobulins and complement in humans. BRAIN, BEHAVIOR, AND IMMUNITY 21(3):308-310 (2007). SCI
16-Zager A, Andersen ML, Ruiz FS, et al. Effects of acute and chronic sleep loss on immune modulation of rats. AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY 293(1):R504-509 (2007). SCI
17-Frey DJ, Fleshner M, Wright KP. The effects of 40 hours of total sleep deprivation on inflammatory markers in healthy young adults. BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY 21(8):1050-1057 (2007). SCI
18-Salas RE, Gamaldo CE. Adverse effects of sleep deprivation in the ICU. CRITICAL CARE CLINICS 24(3):461 (2008) SCI
19-Drouot X, Cabello B, d’Ortho MP, et al. Sleep in the intensive care unit. SLEEP MEDICINE REVIEWS 12(5):391-403 (2008) SCI
20-Maldonado JR. Pathoetiological model of delirium: a comprehensive understanding of the neurobiology of delirium and an evidence-based approach to prevention and treatment. CRITICAL CARE CLINICS 24(4):789-+ (2008) SCI
21-Everson CA, Thalacker CD, Hogg N. Phagocyte migration and cellular stress induced in liver, lung, and intestine during sleep loss and sleep recovery. AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY 295(6):R2067-R2074 (2008) SCI
22-Figueroa-Ramos MI, Arroyo-Novoa CM, Lee KA, et al. Sleep and delirium in ICU patients: a review of mechanisms and manifestations. INTENSIVE CARE MEDICINE 35(5):781-795 (2009) SCI
23-Freire AX, Kadaria D, Avecillas JF, et al. Obstructive Sleep Apnea and Immunity: Relationship of Lymphocyte Count and Apnea Hypopnea Index. SOUTHERN MEDICAL JOURNAL Volume: 103 Issue: 8 Pages: 771-774 Published: AUG 2010
24-Ceraso DH, Duenas-Castel C, Raimondi N, et al. Latin American survey on delirium in critical patients. MEDICINA INTENSIVA Volume: 34 Issue: 8 Pages: 495-505 Published: NOV 2010
25-Boergers J, Koinis-Mitchell D. Sleep and Culture in Children with Medical Conditions. JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY Volume: 35 Issue: 9 Pages: 915-926 Published: OCT 2010
26-Langford FM, Cockram MS. Is sleep in animals affected by prior waking experiences? ANIMAL WELFARE Volume: 19 Issue: 3 Pages: 215-222 Published: AUG 2010
27-Orzel-Gryglewska J. CONSEQUENCES OF SLEEP DEPRIVATION. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL MEDICINE AND ENVIRONMENTAL HEALTH Volume: 23 Issue: 1 Pages: 95-114 Published: 2010
28-Schiza SE, Simantirakis E, Bouloukaki I, et al. Sleep patterns in patients with acute coronary syndromes. SLEEP MEDICINE Volume: 11 Issue: 2 Pages: 149-153 Published: FEB 2010

 
 

İletişim

E-5 ten gelişte Kozyatağı sapağından girilir, Atatürk caddesi bitimindeki tüneli geçtikten sonra sağa doğru 3 kez dönüş yapılarak minibüs caddesine çıkılır. Cadde çıkışında yaklaşık 150 metre sonra Sahrayı-cedid İETT otobüs durağı yanından otoparkımıza giriş yapılır.

Fahrettin Kerim Gökay Cad. Dr. Mithat Süer Sokak No:1 Ak Apartmanı Daire:14

info@somnus.com.tr

Tel: (0216) 411 01 33
Fax: (0216) 360 21 07

Teşekkürler. Bilgileriniz alındı.