• Prof. Dr. Zerrin Pelin

Uyku Apnesi ve Kalp Hastalıkları


Obstrüktif uyku-apne sendromu kalp ve damar hastalıkları ile sıkı bir ilişki içindedir. Ölümcül olabilecek kardiyak ritm bozuklukları olabileceği gibi myokard enfarktüsü ve beyin damar hastalıkları, hipertansiyon, kalp yetmezliği ve depresyon gibi rahatsızlıklar açısından artmış risk taşırlar.


Hipertansiyon: Uyku apne sendromlu hastaların yarısından çoğunda hipertansiyon vardır. Tedaviye dirençli hipertansiyonu olan hastaların ise üçte birinde uyku-apne sendromu olduğu bildirilmektedir. Uyku apnesinin ağırlığı arttıkça hipertansiyon sıklığı da artar. Uyku apne sendromu tanı ve tedavisi ile hastaların kullandığı tansiyon ilaçları genellikle fazla gelmeye başlar, hastaların tansiyon ilaçlarının dozu bazen azaltılır bazen de ilaçlar tamamen kesilir.


Kalp krizi ve koroner arter hastalığı: Kalp krizi geçiren hastaların %35-65inde uyku apne sendromu saptanmıştır. Uyku apnesi olan hastaların ,olmayanlara oranla 5 yıllık yaşam süreleri incelendiğinde ölüm oranları arasında 6,5 kat fark olduğu saptanmıştır.


Kalp ritm bozukluğu (Aritmi): Uykuda ortaya çıkan nefes durmaları sırasında en sık kalp ritminde artma ve azalma şeklinde ritm bozukluğu görülmekle birlikte kalp atımını bloke edecek şiddette, ölümcül olabilecek ritm bozuklukları da olabilmektedir. Uykuda belirgin hale gelen ritm bozukluklarında uyku-apnesi ilk akla gelmesi gereken hastalıklar arasında yer almaktadır.


Kalp yetmezliği: Uyku apne sendromu tedavi edilmediği taktirde kalp yetmezliğine yol açabilmektedir. Uyku apneleri kalp yetersizliğinin tedavi edilmesini de güçleştirmektedir. Kalp yetmezliği nedeniyle Cheyne Stokes solunumu adı verilen başka bir uykuda solunum bozukluğu da görülebilmektedir.


Pulmoner hipertansiyon (Akciğer damarı hipertansiyonu): Pulmoner hipertansiyon genellikle kronik bronşite bağlı olarak gelişmektedir. Ancak uyku apne sendromu tedavisiz kaldığında da pulmoner hipertansiyona yol açabilmektedir. Gece boyunca tekrarlayan kan oksijen düzeyi düşüşünün bu hastalıktan sorumlu olduğu düşünülmektedir.


4.961 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör