Nörolojik Hastalıklar

Bunama (Demans)

Sıklıkla unutkanlıkla özdeşleştirilmekte olan Alzheimer hastalığı , “bunama” olarak adlandırılan demansın en sık görülen nedenidir. Alzheimer hastalığı, unutkanlık, yargılama, öğrenme, konuşma ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürme yeteneklerinde zamana bağımlı olarak yıkıma neden olan ve beraberinde davranış değişikliklerinin ortaya çıktığı ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Yaşla birlikte görülme sıklığı artmaktadır. Genellikle 50 yaşın üzerinde başlamakta ve 65 yaşın üzerinde sıklığı giderek artmaktadır.Demansın en sık görülen nedeni Alzheimer hastalığı olmasına rağmen her demans hastası Alzheimer hastası olarak değerlendirilmemelidir. Bunamaya yol açan tedavi edilebilir hastalıkların (tiroid fonksiyon bozuklukları, B12 vitamini eksikliği gibi) araştırılması, damarsal sorunlara bağlı bunama tipinin Alzheimer hastalığından ayrılıp tedavilerin buna gore düzenlenmesi gereklidir.

Alzheimer hastalığında hastalık genellikle unutkanlıkla başlamaktadır. Bu unutkanlık genellikle yeni yaşanan olayların daha kolay unutulması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Hastalık ilerledikçe Alzheimer hastalarının etrafa ilgisi azalmakta, cisimleri ve yüzleri tanımakta güçlük çektikleri için TV seyretmek, gazete okumak ve evdeki kişilerle sohbet etmek yerine bütün günlerini oturarak geçirmeyi tercih edebilmektedirler. … >>>Yazının devamı için tıklayınız

Epilepsi

Epilepsi (Sara hastalığı), yineleyen nöbetler ile karakterize ve sıklıkla geçici bilinç kayıplarına neden olan, beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Nöbetler çok farklı şekilde ortaya çıkabilirler. Bazı nöbetlerden önce bir koku hissi gibi olağandışı bir algılama yaşanırken, bazı nöbetlerde kişi yere düşebilir veya ağzı köpürebilir. Bazen de dalma nöbetleri denilen kişinin gözlerini bir noktaya dikmesi ve donuklaşması gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Epilepsi, yaklaşık 100 kişide bir oranında görülebilen bir hastalıktır.Hastaların yaklaşık yarısında belirli bir neden bulunamaz. Belli bir grup hastada ise; gebelikte olabilen beyin gelişme problemleri, doğum sırasındaki nedenler, menenjit, beyin enfeksiyonu, beyin tümörleri, zehirlenmeler veya ciddi baş yaralanmaları epileptik nöbetlere yol açabilir. Nöbetin nedeni tümör yada başka bir hastalık değilse, epilepsinin ilerlemesi söz konusu değildir, bazen yaşla birlikte nöbet sıklığı da azalabilir.

Epilepsi nöbetleri, çoğu zaman insana çok uzun sürüyor gibi gelse de 1-3 dakika içinde kasılmalar biter ve hastalar … >>>Yazının devamı için tıklayınız

Başağrısı

Yaşamının herhangi bir döneminde başağrısı olmayan insan yok gibidir.

İnsanların yaklaşık %80’ninde zaman zaman ilaç almayı gerektiren başağrıları olur. Başağrısı olan kişilerin ancak %10-15’inde başağrısı kişiyi günlük yaşam aktivitelerinden alıkoyacak derecede şiddetlidir. Başağrısı nedeniyle hekime başvuran hastaların ancak %5-7’sinde başağrısına yol açan kafa içi yer kaplayan tümörler, beyin damar hastalığı (beyin kanaması, beyin damarı tıkanıklığı), beyin veya yüz yapılarında iltihap hali gibi yapısal bir bozukluk vardır. Bu grubun dışında kalan hastalarda ağrının tipini ancak hastadan aldığımız bilgilere dayanarak teşhis edebiliriz. Bu ağrı tipleri migren tipi, gerilim tipi, küme tipi ve kronik günlük başağrısı şeklinde ayrılabilir.

Migren

Kadınlarda daha sık görülmekle bilikte kadın erkek oranı 2/1 olarak verilebilir.Nöbetler halinde gelen, saatlerce bazen günlerce süren, hastayı işinden alıkoyan, bulantı bazen kusma yapan, ışıktan ve sesten rahatsızlığa yol açan, başın bir yarısını tutan, zonklayıcı, şiddetli başağrısıdır. Bazı hastalarda ağrı öncesi aura adı verilen gözlerde ışık çakması, görüntüde bulanıklık ortaya çıkabilir.

Gerilim başağrısı

Başın … >>>Yazının devamı için tıklayınız

Nörolojik Hastalıklar ve Depresyon

Ruhsal durumdaki değişiklikler nörolojik bozuklukların büyük bölümünde klinik tablonun bir parçasıdır. Hastanın ruhsal durumu nörolojik hastalığın seyrini etkiler ve hastanın hastalığını yaşama ve baş etme biçimlerinde de önemli bir rol oynar. Depresyon ve nörolojik hastalıklar üç farklı şekilde ortaklık yapmaktadır. Birinci durum, depresyonun nörolojik hastalıktan önce ortaya çıkmasıdır ki bu durumu sıklıkla demans hastalarında görmekteyiz. Depresyonun ikinci ortaya çıkış şekli nörolojik hastalığa eşlik eden bir tablodur ve parkinson hastalarında bu birliktelik oldukça sık olarak gözlenmektedir. Nörolojik bir hastalığın ardından ortaya çıkan son duruma verilebilecek örnek nörolojik tablo, inme sonrası ortaya çıkan depresyondur. Multipl skleroz, epilepsi, kafa travması gibi depresyonla birlikte giden ya da hastalık sonrasında ortaya çıkan nörolojik tabloları arttırmak mümkündür. Farklı nörolojik tablolarda depresyonun ortaya çıkışı, ağırlığı ve seyri de farklı olmaktadır. Dolayısıyla hastalıkları ayrı ayrı incelemek, hastalıkların özellikleriyle birlikte depresif semptomatolojiyi irdelemek doğru olacaktır.

Depresyon ve Demans

Depresyon Alzheimer tipi demansın (AD) erken belirtilerinden biridir. Buna rağmen aynı … >>>Yazının devamı için tıklayınız